אינפו סנטר בע"מ   |    טל. 04-8443035   |  לעיון בעיתון הדרושים האחרון  -  לחץ כאן

 

 
 
 
 

 

זכויות העובדים בעת חילופי מעסיקים / עו"ד חן שטיין

עובדים רבים נתקלים במצב בו המעסיק שלהם מכר את החברה לבעלים חדשים, או מועברים לסניפים אחרים של אותו מקום העבודה. כיצד הדבר מתבטא לעניין זכויותיו של העובד, ובעיקר בכל הנוגע לזכות להתפטר עקב חילופי מעסיקים זה, תוך קבלת פיצויי פיטורים?.

לעניין העברת עובדים בין סניפים שונים

בפסיקת בית הדין לעבודה נקבע כי העסקת עובד באתרי עבודה שונים של המעסיק תחשב כהמשך העסקה באותו "מקום עבודה" כל עוד קיים קשר מבחינה תעשייתית-מפעלית לפיו ישנה זיקה הדדית בין אתרי העבודה (ע"ע 142/03 מוני סהר ואח' נ' פיקאסו בע"מ). כך למשל, עובד המועסק בכמה סניפים של אותה רשת הרי שהדבר ייחשב כהעסקה במקום עבודה אחד. דוגמא נוספת: כאשר המעסיק מעביר את העובד לעבוד במפעל אחר באותו תחום עיסוק.

לעניין חילופי מעסיקים

שונים הם פני הדברים כאשר העסק עובר לידיו של מעסיק אחר, שכן במצב זה המעסיק החדש נכנס בנעלי המעסיק היוצא לעניין זכויותיו של העובד. במציאות חיי העבודה במשק ייתכנו מצבים בהם עובד במקום עבודה מסוים ימצא עצמו בוקר אחד עובד עבור מעסיק אחר, כיוון שמעסיקו המקורי העביר את עסקו או מפעלו לידיים חדשות. במקרים אלו, פעמים רבות נפתח חלון הזדמנויות בו יכול העובד להתפטר תוך שהוא זכאי לקבל את פיצויי פיטוריו, זאת הואיל והפסיקה הרחיבה וקבעה כי באופן כללי, ניתן יהיה לראות בהתפטרות עקב חילופי מעבידים כנסיבות העונות על דרישות סעיף 11(א) לחוק (כך נקבע בדב"ע נד/1-4, ההסתדרות הכללית נ' התעשייה האווירית לישראל בע"מ). אשר על כן, עובד אשר מתפטר ממקום עבודתו בשל חילופי מעבידים, יהיה זכאי לתשלום פיצויי פיטוריו, זאת אלא אם הוכיח המעסיק כי בפועל לא היה שינוי בתנאי העבודה באופן כללי.

כשבמקום העבודה מתחלף המעסיק נשמר לעובד ותק העבודה שלו במקום העבודה. כלומר אין בחילופי המעסיקים כדי לקטוע את רצף תקופת העבודה והוותק ממשיך להצטבר לעובד מהמועד בו החל לעבוד במקום העבודה עבור המעסיק הראשון. סעיף 1(א) לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 קובע כי בעת פיטורי העובד יחושבו פיצויי הפיטורים עפ"י תקופת העבודה כולה, לרבות העבודה עבור המעסיק הראשון במקום העבודה. הוראת חוק זו גוברת על כל התניה בחוזה עבודה או בהסכם קיבוצי אשר גורעת ממנה. פיצויי הפיטורים ישולמו ע"י המעסיק האחרון, אשר פיטר את העובד, בגין תקופת העבודה של העובד תחתיו ובגין תקופת העבודה של העובד תחת המעסיק הקודם באותו מקום עבודה, אלא אם כן המעסיק הקודם כבר שילם לעובד את פיצויי הפיטורים בגין תקופת העבודה שקדמה לחילופי המעסיק, במקרה זה יופחת סכום זה מפיצויי הפיטורים של העובד המגיעים לו מהמעסיק האחרון (ע"ע 248/99 סעדיה נגר נ' גיאה).

בדומה לזכות לפיצויי פיטורים כך גם זכויות העובד האחרות יישמרו במצב של חילופי מעסיקים במקום העבודה. לאור עקרון שמירת רצף הזכויות המקובל במשפט העבודה יישמרו זכויותיו של עובד בחישוב ימי חופשה לפי חוק חופשה שנתית תשי"א-1951 וזכויותיו של העובד לפי חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958. כלומר, בשל חילופי מעסיקים במקום העבודה המעסיק החדש לא יכול לפגוע בזכויות אלה של העובד.

גם כאשר מדובר במעביד המעסיק עובדים במקומות עבודה של אחרים, כגון: חברה שעיסוקה הספקת כוח אדם כאשר העבודה בפועל נעשית במפעל או בעסק שאינו בבעלותה, בעת פיטורי העובד יחויב המעסיק (החברה בדוגמא הנ"ל) בפיצויי פיטורים גם בגין תקופות עבודה קודמות בהן עבד העובד באותו המפעל או העסק אך מטעמם של מעבידים אחרים (חברות הספקת כוח אדם אחרות התחלפו באותו מפעל או עסק). בפנייה לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין בדיני עבודה במשרדי, יוכל העובד לברר זכויותיו בעת שהתחלף המעסיק במקום עבודתו, מפני שיש לבחון כל מקרה לגופו באופן פרטני.


כותב המאמר, עו"ד חן שטיין, הינו בעל משרד המעניק יעוץ משפטי ומתמחה בדיני עבודה ובתחומי משפט משיקים נוספים. למשרד ניסיון רב בתחום דיני העבודה והצלחות רבות בייצוג עובדים ומעסיקים בבתי הדין לעבודה

 

  About Us | דף הבית | על החברה | דרושים | עיתון הדרושים | תקנון החברה | שאלות ותשובותקורות חיים | מומלצים  
חוות דעת משתמשים ולקוחות   |
  מאמרים חשובים בתחום התעסוקה  |  טיפול בהחזרי מס
 

Facebook   twitter
 
החברות המובילות בישראל המפרסמות באמצעות אינפו סנטר