אינפו סנטר בע"מ   |    טל. 04-8443035   |  לעיון בעיתון הדרושים האחרון  -  לחץ כאן

 

 
 
 
 

 

תשלום דמי נסיעות / עו"ד חן שטיין

רובנו חושבים ומאמינים כי דמי הנסיעות החודשיים המשולמים לנו כעובדים על ידי המעביד הינם מכח חוק אך מקור הנחה זו יסודה בטעות שכן דמי הנסיעות משולמים לכל עובד מכח צו ההרחבה אשר החיל את ההסכם הקיבוצי בעניין דמי נסיעות על כלל העובדים במשק. מסיבה זו מתקשים עובדים רבים להבין מה מגיע להם וכמה, על כן יפורטו תנאי הזכאות, שיעור ההחזר, וכו', במסגרת מאמר זה.

כללי הזכאות חובת תשלום הנסיעות חלה על כלל העובדים, מלבד הקבוצות הבאות:
1. עובד אשר גר בסמיכות למקום עבודתו, קרי: במרחק שלא עולה על 500 מטרים.
2. עובדים אשר תנאי התשלום הוסדרו באמצעות הסכמים אישיים או הסכמים קיבוציים אשר אושרו על ידי הגופים המתאימים- יהיו תנאי הזכאות כפופים לאותם הסכמים, ובתנאי שאינם פוגעים בעובד.
3. עובדים אשר נחשבים כבעלי מוגבלות ומועסקים על ידי מפעלים אשר משרד האוצר משתתף במימון שלהם.
4. עובדים אשר לרשותם הסעות שניתנות ע"י המעסיק מביתם למקום העבודה.


שיעור ההחזר

על המעסיק לשלם לעובד בגין עלות נסיעותיו בפועל, עד לסך מקסימלי של 22.70 ₪ ליום (סכום המשתנה מעת לעת, ועדכני למועד כתיבת המאמר). חישוב התשלום נעשה בהתאם לכמות האוטובוסים להם נזקק העובד בכדי להגיע ממקום מגוריו למקום עבודתו וזאת בהתאם לעלות כרטיסי נסיעה מוזלים או כרטיסי חופשי חודשי באם קיימים כאלה. עובד רשאי לדרוש תשלום בגין נסיעה באוטובוס שני רק באם הוא נדרש לנסוע באוטובוס זה למרחק של 3 תחנות לפחות.

תשלום בגין נסיעה ברכב פרטי

עובד אשר מגיע למקום עבודתו באמצעות רכבו הפרטי יהיה זכאי לתשלום דמי נסיעות על פי התשלום אשר היה אמור להיות משלום לו באם היה מגיע למקום עבודתו באמצעות תחבורה ציבורית וכאמור עד לסך מקסימאלי של 22.70 ₪ ליום. עובד לא יהיה זכאי לקבלת תשלום נוסף אף אם עלויות הנסיעה ברכבו הפרטי גבוהות יותר, אלא אם כן קיבל לכך הסכמה מפורשת מהמעביד אשר באו לידי ביטוי בחוזה עבודה אישי או הסכמה אחרת.

תשלום בגין נסיעות בתקופת העדרות

עובד אשר לא הגיע לעבודתו מחמת מחלה, חופשה או כל סיבה אחרת אינו זכאי לקבלת תשלום דמי נסיעות בגין אותו תקופת היעדרותו. יחד עם זאת, ככל שהמעסיק משלם לעובד לפי עלות חופשי –חודשי, הרי שחל איסור להפחית לו את החלק היחסי בגין אותם ימים, ועל המעסיק לשלם את עלות כרטיס החופשי חודשי במלואו.

הכללת תשלום דמי הנסיעות בשכרו הכולל של העובד.

הכללת דמי הנסיעות בשכרו הכולל של העובד הינה מותרת ואפשרית רק בהתקיימותם של התנאים הבאים:
העובד הסכים לכך באופן מפורש וחד משמעי (עדיף כי הסכמה זו תינתן בכתב על מנת שתהא בהירות בעניין
     זה). שכרו הכולל של העובד ישתנה בהתאם לשינוי מחיר דמי הנסיעות לפי הקבוע בצו ההרחבה.


אי תשלום דמי נסיעות

אי תשלום דמי הנסיעות כנדרש על פי צו ההרחבה מקנה לכל עובד את הזכות להתפטר בדין מפוטר, משמע להתפטר ולקבל את פיצויי פיטוריו. למידע נוסף בעניין התפטרות בדין מפוטר עקב אי תשלום תנאים אלו

 

כותב המאמר, עו"ד חן שטיין, הינו בעל משרד המעניק יעוץ משפטי ומתמחה בדיני עבודה ובתחומי משפט משיקים נוספים. למשרד ניסיון רב בתחום דיני העבודה והצלחות רבות בייצוג עובדים ומעסיקים בבתי הדין לעבודה

 

  About Us | דף הבית | על החברה | דרושים | עיתון הדרושים | תקנון החברה | שאלות ותשובותקורות חיים | מומלצים  
חוות דעת משתמשים ולקוחות   |
  מאמרים חשובים בתחום התעסוקה  |  טיפול בהחזרי מס
 

Facebook   twitter
 
החברות המובילות בישראל המפרסמות באמצעות אינפו סנטר