אינפו סנטר בע"מ   |    טל. 04-8443035   |  לעיון בעיתון הדרושים האחרון  -  לחץ כאן

 

 
 
 
 

 

חוזה לתקופה קצובה / עו"ד חן שטיין

עובדים רבים מועסקים באמצעות חוזה עבודה לתקופה קצובה מבלי שידעו כלל- מה טיבו? מהן הזכויות אותן הוא מקנה? וחשוב לא פחות- מה החובות בהן חב העובד מכוחו? במאמר זה הסבר מפורט מהו הסכם לתקופה קצובה, על יתרונותיו וחסרונותיו.

מהו חוזה עבודה לתקופה קצובה

חוזה עבודה לתקופה קצובה הוא חוזה שבמסגרתו מוגדרת תקופת העסקה ספציפית (חוזה לשנה, למשל) ושאין בו הוראה המתירה לאחד מהצדדים לסיים את החוזה לפני המועד הנקוב מבלי שהדבר יחשב הפרת חוזה.

נטל ההוכחה

עובד או מעביד אשר רוצה לטעון כי חוזה עבודה מסוים הינו לתקופה קצובה, יהיה עליו להוכיח זאת. כלומר נטל ההוכחה יהיה על הטוען לחוזה עבודה לתקופה קצובה. ויובהר כי חוזה לתקופה קצובה יכול שייעשה בעל פה (אולם אז יהיה על הטוען להוכיח זאת ראייתית), ולעיתים אף בהתנהגות (למשל: כאשר עובד טוען שסוכם עימו חוזה לתקופה קצובה בת שנה, הוא נדרש להעתיק את מקום מגוריו לעיר אחרת, והחברה שכרה עבורו דירה באותה עיר לשנה, הרי שניתן יהיה לראות בכך ראייה).

סיומו של חוזה עבודה לתקופה קצובה

חוזה עבודה לתקופה קצובה מגיע לסיומו בתום התקופה המצוינת בחוזה ופוקע מעצמו, ועל כן אין כל צורך במעשה של פיטורים. לפיכך, ככל שלא כתוב אחרת בהסכם, הרי שאף לא חלה החובה למתן הודעה מוקדמת.

הזכאות לפיצויי פיטורים

עובד אשר הועסק למשך תקופה בת שנה לכל הפחות, במסגרת חוזה לתקופה קצובה, והמעסיק לא הציע לו לחדש את החוזה, זאת לפחות 3 חודשים טרם סיומו של החוזה, יהיה זכאי לקבלת פיצויי פיטורים.

פיצויים בגין הפרת חוזה עבודה לתקופה קצובה

הפרה על ידי המעביד - מעסיק אשר בוחר לפטר עובד אשר מועסק במסגרת של חוזה לתקופה קצובה יהיה חשוף לתביעה מצד העובד על נזק שגורמים לו הפיטורים (כלומר- הפסד המשכורות העתידיות עד למועד סיום החוזה) ו/או פגיעה בזכאות לדמי אבטלה אותם היה זכאי העובד לקבל אלמלא הפיטורים המוקדמים, אלא אם קיימת הוראה שונה בחוזה עצמו. הפרה על ידי המעביד - כאשר העובד הוא זה אשר מפר את חוזה העבודה ועוזב את מקום העובדה בטרם סיום החוזה, יקבע הפיצוי על פי הקבוע בחוזה עצמו בכפוף לכך כי המדובר בפיצוי בגין הנזק שנגרם ולא פיצוי עונשי שמטרתו להעניש את העובד על הפרת החוזה.

זכות השימוע בחוזה עבודה לתקופה קצובה

בניגוד לחובת קיומה של זכות השימוע בחוזה עבודה רגיל, הרי שבחוזה עבודה לתקופה קצובה כלל לא קיימת חובה כזאת וניתן לפטר את העובד מבלי לתת לו את זכות השימוע.
הערה: במקרה של עובד בשירות הציבורי אשר הועסק זה מספר שנים יהיה צורך לתת את זכות השימוע על מנת לשמור על זכויותיו הבסיסיות.

 

כותב המאמר, עו"ד חן שטיין, הינו בעל משרד המעניק יעוץ משפטי ומתמחה בדיני עבודה ובתחומי משפט משיקים נוספים

 

  About Us | דף הבית | על החברה | דרושים | עיתון הדרושים | תקנון החברה | שאלות ותשובותקורות חיים | מומלצים  
חוות דעת משתמשים ולקוחות   |
  מאמרים חשובים בתחום התעסוקה  |  טיפול בהחזרי מס
 

Facebook   twitter
 
החברות המובילות בישראל המפרסמות באמצעות אינפו סנטר