אינפו סנטר בע"מ   |    טל. 04-8443035   |  לעיון בעיתון הדרושים האחרון  -  לחץ כאן

 

 
 
 
 

 

משנה מקום משנה מזל / עו"ד חן שטיין

שינוי מקום מגורים הינו צעד משמעותי בעל ההשלכות הרבות שלו על חייו של האדם. מעבר לשינוי בסביבת המגורים, הכרת אנשים חדשים וההתרגשות שמלווה כל התחלה חדשה, חשוב לדעת שישנה גם הזדמנות כלכלית בצעד זה, שכן במקרים רבים עשוי המעבר להקים לעובד זכות לעזוב את מקום עבודתו תוך קבלת פיצויי פיטורים מלאים. כאשר אדם עוזב את מקום מגוריו ועובר להתגורר במקום מגורים חדש ומרוחק יותר ייתכן שבעקבות המרחק לא יוכל עוד להמשיך ולעבוד באותו מקום עבודה. החוק מכיר במציאות זו ומאפשר במקרים מסוימים להכיר בהתפטרותו של עובד לרגל העתקת מקום מגוריו כפיטורים לכל דבר, המזכים אותו בתשלום מלוא פיצויי הפיטורים, כאילו פוטר! חשוב להדגיש כי לפני שבונים על קבלת פיצויי הפיטורין עקב שינוי מקום מגורים מומלץ ביותר לפנות למשרדנו לצורך התייעצות וליווי ההליך על מנת למזער את האפשרויות לשגות ולאבד את פיצויי הפיטורים, אשר לרוב מסתכמים בסכום לא מבוטל. חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 והתקנות שהותקנו מכוחו קובעים מספר מקרים בהם יראו כפיטורים התפטרותו של עובד עקב העתקת מקום מגוריו:

עקב נישואין

כאשר עובד עובר להתגורר בישוב בישראל, בעקבות נישואיו לבן זוג המתגורר באותו ישוב. תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964 קובעות שני תנאים מצטברים שעליהם להתקיים כדי שתקום הזכאות:
א. על המרחק בין מקום מגוריו החדש של העובד לבין מקום מגוריו הקודם להיות 40 ק"מ לפחות.
ב. מקום המגורים החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם.

 
מעבר לישוב חקלאי או ישוב פיתוח

כאשר עובד עובר להתגורר בישוב חקלאי מישוב שאיננו חקלאי או לישוב באזור פיתוח מישוב שאיננו באזור פיתוח, על העובד להתגורר במקום לפחות 6 חודשים בישוב חקלאי או בישוב באזור פיתוח שאליו העתיק את מגוריו. לעניין זה "ישוב חקלאי" הינו: קיבוץ, מושב, או ישוב שמרבית תושביו הם חקלאים. יישוב באיזור פיתוח – על פי רשימה סגורה של ישובים המופיעים בתקנות.
 
העברה בתפקיד של בן זוג בשירות צבאי

א. כאשר עובד העתיק מקום מגוריו עקב העברה בתפקיד של בן זוגו, המשרת בשירות צבאי עפ"י התחייבות לשירות קבע.
ב. המרחק בין מקום מגוריו החדש של העובד לבין מקום מגוריו הקודם הוא 40 ק"מ לפחות.
ג. מקום מגוריו החדש של העובד רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם.

 

העברה בתפקיד של בן זוג המשרת במשטרת ישראל או בשירות בתי הסוהר

א. כאשר עובד העתיק מקום מגוריו עקב העברה בתפקיד של בן זוגו, המשרת במשטרת ישראל או בשירות בתי הסוהר.
ב. המרחק בין מקום מגוריו החדש של העובד לבין מקום מגוריו הקודם הוא לפחות 40 ק"מ.
ג. מקום מגוריו החדש של העובד רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם.

 
העתקת מקום מגורים עקב הצטרפות לבן זוג היוצא לחוץ לארץ

א. כאשר עובד העתיק מקום מגוריו עקב הצטרפותו לבן זוג היוצא לתקופה העולה על ששה חדשים לחוץ לארץ בשליחות המדינה, ההסתדרות הציונית העולמית - הסוכנות היהודית לארץ - ישראל, קרן קיימת לישראל או קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל.
ב. המעביד סירב לאשר לעובד חופשה שלא בשכר לתקופת השליחות כאמור.

 
העתקת מקום מגורים עקב גירושין

א. כאשר עובד התפטר מעבודתו עקב גירושיו.
ב. העובד העתיק מקום מגוריו ליישוב בישראל המרוחק 40 ק"מ לפחות ממקום מגוריו הקודם, בתנאי שהעובד גר ביישוב כאמור ששה חדשים לפחות.

 
בן הזוג עובד בשירות מדינה שיחידתו הועברה לירושלים

א. כאשר עובד העתיק מקום מגוריו עקב הצטרפותו לבן זוג העובד בשרות המדינה או גוף ציבורי אחר שאישרה לענין זה הממשלה, ואשר היחידה שבה הועסק בן הזוג מועברת לירושלים על-פי החלטת הממשלה.
ב. המרחק בין מקום מגוריו הקודם של העובד ובין ירושלים הוא 40 ק"מ לפחות.

 
בן זוג העובר למקום עבודה אחר ולמקום מגורים אחר בישראל

א. העובד העתיק מקום מגוריו עקב הצטרפותו לבן זוגו העובר למקום עבודה אחר ולמקום מגורים אחר בישראל.
ב. מקום המגורים החדש נמצא לפחות 40 ק"מ ממקום מגוריו הקודם של העובד.
ג. בתנאי שמקום מגוריו החדש של העובד רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם ושהעובד גר שישה חודשים לפחות במקום מגוריו החדש.

בכל המקרים הנ"ל תוכר התפטרותו של העובד כפיטורים והוא יהיה זכאי לפיצויי פיטוריו על פי החוק. פעמים רבות אנשים נתפסים לכלל טעות וסוברים כי מספיק שיעברו למקום אחר המרוחק 40 ק"מ לפחות, אולם אינם מודעים לכל יתר התנאים שחייבים להתמלא אף הם, ומסכנים את פיצויי פיטוריהם. לפיכך, פנייה לעו"ד לצורך התייעצות וליווי ההליך ממזער את האפשרויות לשגות ולאבד את פיצויי הפיטורים, אשר לרוב מסתכמים בסכום לא מבוטל.


כותב המאמר, , הינו בעל משרד המעניק יעוץ משפטי ומתמחה בדיני עבודה ובתחומי משפט משיקים נוספים. למשרד ניסיון רב בתחום דיני העבודה והצלחות רבות בייצוג עובדים ומעסיקים בבתי הדין לעבודה.

 

 

  About Us | דף הבית | על החברה | דרושים | עיתון הדרושים | תקנון החברה | שאלות ותשובותקורות חיים | מומלצים  
חוות דעת משתמשים ולקוחות   |
  מאמרים חשובים בתחום התעסוקה   |  טיפול בהחזרי מס
 

Facebook   twitter
 
החברות המובילות בישראל המפרסמות באמצעות אינפו סנטר