אינפו סנטר בע"מ   |    טל. 04-8443035   |  לעיון בעיתון הדרושים האחרון  -  לחץ כאן

 

 
 
 
 

 

פיטורים ופגיעה בעובדים העוברים טיפולי פוריות בעבודה

ילדים הם שמחה, אולם לעיתים הדרך אליהם הינה דרך ארוכה וקשה, ונדמה כי אין מי שמבין זאת טוב יותר מאלו העוברים טיפולי פוריות במטרה להביא ילד לעולם. אולם, לעיתים לקשיים הנפשיים והפיזיים, מצטרפים קשיים נוספים המעמידים לעיתים את מקור הפרנסה בסכנה. כך, עובדים רבים הנמצאים בטיפולי פוריות מוצאים עצמם קורבן נח לפיטורים ו/או פגיעה בתנאי ההעסקה, ועובדים רבים כלל לא יודעים כי הם מוגנים מרעות אלה ע"י החוק. ובמה דברים אמורים?

הכלל

הכלל המנחה מעוגן בחוק עבודת נשים, המחיל איסור חד משמעי לפטר עובדת העוברת טיפולי הפרייה חוץ גופית או עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות, לקראת ילדם הראשון או השני, בימי העדרם מעבודה ולמשך תקופה בת 150 ימים מיום ההיעדרות, אלא בהיתר מאת הממונה על עבודת נשיםמטעם שר העבודה והרווחה. ויודגש, כי על פי הפסיקה בעניין זה (פסק הדין המנחה הינו בג"ץ 554/05 רס"ר שרה אשכנזי נ' מפכ"ל המשטרה ואח'), נדרש כי טיפולי הפוריות הצריכו היעדרות בפועל מן העבודה, כתנאי לתחולת החוק.

על מי חל החוק

החוק חל על גברים ונשים כאחד (המאמר מתייחס לעובדת לצורך הנוחות בלבד).

הותק הנדרש לצורך החלת ההגנה

בניגוד לנשים בהריון, הרי שלצורך קבלת ההגנה מפיטורים בטיפולי פוריות, אין דרישת סף של ותק מינימאלי במקום העבודה. כלומר, האיסור לפטר עובדת העוברת טיפולי פוריות כאמור לעיל חל החל מיום עבודתה הראשון במקום העבודה.

לעובדים הנמצאים בזוגיות חדשה

עובדים שהם הורים לילדים מבני זוג קודמים, העובדים טיפולי פוריות לקראת ילדם הראשון או השני מבן הזוג הנוכחי, ייהנו אף הם מהגנת החוק.

הסעד הכספי

על מעסיק אשר פיטר ללא היתר, חלה חובה לשלם את שכרה של העובדת, וזאת לכל הפחות עד למועד החלטת הממונה על עבודת נשים במשרד התמ"ת (במקרה הרע, בו ניתן היתר לפיטורים) כביכול המשיכה לעבוד בפועל ועבודתה לא הופסקה, אלא במועד החלטת הממונה המתירה את הפיטורים (למעט מקרים חריגים ביותר, בהם ההיתר ניתן באופן רטרואקטיבי). במקרה הטוב, בו לא ניתן היתר, הרי שעל המעסיק לשלם לעובדת עד למועד הראשון בו ניתן לפטר אותה על פי דין. בתקופה זו, מעבר לתשלום שכר העבודה (אשר לפי החוק יחושב לפי 150% בנסיבות אלה, אלא אם יפסוק בית הדין אחרת), צוברת העובדת ותק נוסף לפיטורים (לעיתים רק בזכות ותק זה קמה הזכאות לפיצויים, שכן בזכות ותק זה תמלא שנת עבודה לעובדת), הבראה, חופשה וכדומה. בנוסף, עקב פיטורים בלתי חוקיים אלה רשאי בית הדין לפסוק פיצוי סטטוטורי ללא הוכחת נזק עד לגובה של 50,000 ₪.

הגשת בקשה להיתר

מעסיק המבקש לפטר עובדת הנמצאת בטיפולי פוריות, חובה עליו טרם הפיטורים, לפנות לממונה על עבודת נשים במשרד התמ"ת לצורך קבלת היתר מתאים לעשות כן. ככל שלא עשה כן המעסיק, הרי שהוא עלול למצוא עצמו מחוייב בתשלום השכר עד ליום מתן ההיתר בפועל, ככל שיינתן, ו/או למשך 150 ימים קדימה מיום ההיעדרות האחרון, באם לא יינתן היתר. בעניין זה יודגש כי על עובדת הנמצאת בטיפולים ופוטרה, או שהמעסיק ביצע הרעה בתנאי העבודה שלה, לפנות באופן מיידי לעו"ד לצורך פנייה מסודרת למעסיק תוך הסבר כי הינו עובר על החוק, על מנת שלא ניתן יהיה לייחס לשתיקתה בעניין הסכמה כלשהי הגורעת מזכויותיה על פי חוק. מאחר ולרוב, הדיון בבקשה להיתר פיטורים אורכת זמן רב עד למתן החלטה (ואף היו לא מעט מקרים בהם טיפלתי בהם התקבל אישור לאחר שהעובדת כבר ילדה!), הרי שנראה כי נקיטת פעולה משפטית נגד המעסיק הרומס זכויותייך תוך התעלמות מהחוק עשוייה לשאת בכנפיה סעדים רבים ופיצוי נאה, בנוסף לשכר אותו ייאלץ המעסיק לשלם בגין תקופה זו בה חל איסור הפיטורים.

חשיבות ייצוג ע"י עו"ד העוסק והשולט בתחום נשים בטיפולי פוריות, בהריון, ולאחר לידה

תחום צר זה מכיל הוראות חוק שונות ורבות, ומצריך ידע רב וניסיון עשיר בתחום ספציפי זה, והתנסות לא רק בבתי הדין, אלא גם בהליכים מול הממונה, שלרוב הם אף חשובים יותר, לאור היותם הבסיס לעילת התביעה. למשרד עו"ד שטיין ניסיון רב בתחום והצלחות רבות בליווי נשים בטיפולי פוריות, בהריון ולאחר לידה, לרבות ניהול פורום משפטי בעניין זה באתר BEOK.

כל זאת מביא אותנו לכלל מסקנה כי על אף שלעיתים מצב של פיטורים ופגיעה בתנאי העסקה מאמלל יותר מכל, חשוב לזכור שאסור להתייאש, ושהעמידה הצודקת על הזכויות משתלמת לבסוף.

כך, למעשה, אסור לוותר- צריך רק לדעת איך ובאמצעות מי לפעול!

כותב המאמר, עו"ד חן שטיין,

 

About Usדף הבית  |  על החברה   | דרושים  |  עיתון הדרושים   | תקנון החברה  |  שאלות ותשובות  |  קורות חיים  |  מומלצים
חוות דעת משתמשים ולקוחות   |
 מאמרים חשובים בתחום התעסוקה   |  טיפול בהחזרי מס
 

Facebook   twitter
 
החברות המובילות בישראל המפרסמות באמצעות אינפו סנטר